Strona darmowych ogłoszeń bez logowania.

DARMOWE OGŁOSZENIA

 

Syndyk sprzeda - Nałęczów

Kategoria: NIERUCHOMOŚCI (Domy)
Numer: 194278
Data dodania:
08 10 2019
Edytuj
Usuń
Poleć ogłoszenie
Przypomnij hasło
Wyróżnij ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie do schowka
Dodaj ogłoszenie do ulubionych
      OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Tomasza Mazurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMARKET” w Drzewcach sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty,
1. prawo własności nieruchomości gruntowej - działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 376/6 zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w miejscowości w Drzewce, gminie Nałęczów, obręb 7-Drzewce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00092286/4 za cenę nie niższą niż 400 725,-zł co stanowi 75% ceny oszacowania.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1. złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej, ul. Budowlana 50 lok. 109, 20-469 Lublin, w terminie do 27 listopada 2019r. do godz 14.00 w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – NIERUCHOMOŚĆ – IX GUp 88/18” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A o numerze 02 1940 1076 3195 0802 0000 0000,
Oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży i przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Zgłoś naruszenie zasad
Powiadom ogłoszeniodawcę, że ogłoszenie znalazłeś na stronie Sellit.pl
Syndyk sprzedaWojewództwo: lubelskie (Nałęczów)
Syndyk sprzeda515476584
Syndyk sprzeda
Wyświetleń: 5170